találati lista    előző ajánlat következő ajánlat      
|  


Észak-Olasz tavak és műemlékvárosok

Az út azonosítója: 10970
8 nap / 7 éjszaka
utazás: busszal
időpontok:  Program leírás

Olaszországot északról, a kontinens többi részétől az Alpok láncai választják el. Itt az Alpok déli oldalán a jégkor­szaki gleccserek által kivájt mélye­dé­sekben pompás fjord­szerű tavak alakultak ki. A tóparti ódon hangu­latú, sikátoros tele­pü­lések, a buja medi­terrán növényzet és a környező, gyakran hóbo­rí­totta hegy­óri­ások együttese nem egy könnyen felejt­hető látvány. A köru­tazás során Észak-Itália 4 leg­na­gyobb taván kívül (Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseói-tó) megnézzük a bűbájos Orta-tavat is, kirán­dulást teszünk az Alpok máso­dik leg­ma­ga­sabb hegy­lánca, a Monte Rosa keleti lába­inál talál­ható Macugnaga faluba, és termé­sze­tesen az Alpok mentén fekvő, egykori gazdag keres­ke­dő­városok sem marad­hatnak ki a prog­ramból. Padova, Vicenza, Mantova, Bergamo, de külö­nösen Verona, valamint Milánó kö­zép­ko­ri és rene­szánsz időkből származó emlékei közel egy szinten vannak Velence, Firenze vagy Róma műkin­cseivel.

1. nap:
Padova
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pálya­udvar parko­lójából. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok - Nagykanizsa - Tornyi­szent­mik­lós - Maribor - Ljubljana - Mestre út­vo­na­lon Padovába, Szt. Antal városába. Is­mer­ke­dés a várossal, a híres bazilika meg­te­kin­té­se (gyönyörű szobrok, dombor­művek, freskók stb.). Szállás Verona kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap:
Verona, Mantova
Délelőtt vá­ros­né­zés Veronában, Rómeó és Júlia váro­sában. Veronát sokan Olasz­ország egyik legvon­zóbb váro­sának tartják, nagy élményt jelent a ba­ran­go­lás az Adige folyó kanya­ru­la­tában fekvő óvárosban. A közös séta során látjuk majd a város gyönyörű tereit (Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza dei Signori), Júlia házát és erké­lyét, a Scaligeri-sírem­lé­keket stb. Lehe­tőség lesz majd a hatalmas római kori amfi­te­átrum, az Aréna, és néhány, műkin­csekben gazdag temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is (Sant'Anastasia, Dóm, San Zeno). A 3 csodálatos templom közül művé­szet­tör­té­ne­tileg a San Zeno emel­kedik ki, mely az európai román stílusú építé­szet egyik remek­műve. A délután hátra­lévő részében a szép fekvésű Mantovába kirán­dulunk, ahol a kö­zép­ko­ri hercegi palotát tekintjük meg, mely a leg­na­gyobb kas­tély­együt­tes egész Olasz­országban. A pompás dísz­termek bejárása igazi csemegét jelent a művé­szetek kedve­lőinek.

3. nap:
Garda-tó (Sirmione, pano­ráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)
Az egész napot a Garda-tónál töltjük. Először egy különös fekvésű ősi kisvá­rosba, Sirmionéba láto­gatunk. A városka egy keskeny, a tóba messze benyúló félsziget csücs­kében talál­ható. Az egykori halász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­kének talán legnép­sze­rűbb üdülő­helye (medi­terrán hangulat, Scaligeri vár, római kori villa marad­ványai). Fakul­tatív le­he­tő­ség a félsziget körbe­ha­jó­zására motor­csó­na­kokkal. To­vább­uta­zás a Garda-tó keleti partja mentén húzódó pano­rámaúton a tó északi részébe, amelyik fjord­szerűen, mélyen benyúlik az Alpok hegy­óri­ásai közé. A 2000 méter feletti Monte Baldo hegylánc lába­inál, a tóparton fekszik Malcesine, egy festői kisváros. Séta a siká­toros óvá­rosban, a tó fölé maga­sodó vár meglá­to­gatása (fe­lejt­he­tet­len pano­ráma). Ezt követően le­he­tő­ség komppal átkelni az egye­dül­álló fekvésű Limonéba. Az ősi halász­falu manapság már híres turis­ta­köz­pont. A hely kü­lön­le­ges­ségét az adja, hogy az ódon hangu­latú sikátorok szinte bepré­se­lődnek a tó és egy hatalmas hegy közé. A Garda-tó környéki ba­ran­go­lásunk utolsó állo­mása a tó északi csücs­kében fekvő Riva del Garda. Séta a han­gu­la­tos kisvá­rosban, sza­bad­idő, majd a késő délutáni órákban a keleti part pano­rámaútján térünk vissza a szállodába. Így az autó­busz jobb oldalán ülők is élvez­hetik a tó és a túlsó parton magasodó hegyek pano­rámáját.

4. nap:
Milánó, Comói-tó, Como
Utazás Milánóba, Olaszország második leg­na­gyobb városába. Séta a belvárosban, a dóm meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség lifttel felmenni a dóm tete­jére, ahol kiválóan tanul­má­nyoz­ható a kö­zép­ko­ri építészek és kőfa­ragók zseniális munkája. A délutáni órákban to­vább­uta­zás a Comói-tóhoz, is­mer­ke­dés magával Como városával (nagyszerű kated­rális). Szállás a Maggiore-tónál (3 éj).

5. nap:
Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa
Hajókirándulás a Borromeo-szigetekre (Isola Bella - Borromeo kastély kü­lön­le­gesen szép teraszos parkkal, Isola dei Pescatori - ősi halász­falu) és Stresába (híres üdülő­hely ódon hangu­latú óvárossal, szép palo­tákkal és gyönyörű parkokkal).

6. nap:
Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
Pihenés a Maggiore-tónál.

Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó

7. nap:
Bergamo, Iseói-tó
Búcsú a Maggiore-tótól, utazás Bergamóba, a Bergamói-Alpok lábainál elte­rülő tarto­mányi szék­helyre. A város ősi magja, a 100 méteres hegyre épült, ősi falakkal körül­vett Felső­város nagy­sze­rűen megőrizte kö­zép­ko­ri jellegét (törté­nelmi műem­lékek soka­sága). Siklóval megyünk fel az Alsó­vá­rosból, és a közös séta során látjuk a város nagy­szerű dísz­terét, a Piazza Vecchiát, a kö­zép­ko­ri város­házát, a város­tor­nyot (lifttel fel lehet menni a tete­jére), a városi könyvtár rene­szánsz palo­táját, a ragyogó homlok­zatú Colleoni-mauzó­leumot (az észak-itáliai rene­szánsz egyik gyöngy­szeme) és két csodálatos temp­lomot, a kated­rálist valamint a Santa Maria Maggiore-templomot. Délután az Iseói-tóval ismer­kedünk, mely szép­sé­gében semmivel sem marad el Észak-Olaszország más, híresebb tava­itól. Séta Iseóban, a tópart egyik han­gu­la­tos kisvá­ro­sában, majd le­he­tő­ség részt­venni a "3 sziget" hajó­ki­rán­du­láson. Két pici sziget között, a tó közepén emel­kedik az Iseói-tó nagy ne­ve­zetes­sé­ge, a hatalmas Monte Isola (Hegy-sziget), melynek leg­ma­ga­sabb pontja több mint 400 méterrel van a tó szintje felett (egészen kü­lön­le­ges látvány). Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap:
Vicenza
Délelőtt Vicenzával ismer­kedünk, az egyik leg­je­len­tő­sebb itáliai építész, Palladio váro­sával. Palladio nagy­szerű reneszánsz palotái, épületei miatt Vicenza az építé­szetet kedve­lőknek egyfajta zarán­dok­helye. A város­néző séta során termé­sze­tesen látjuk a nagy mester két leghí­resebb művét: a főtéren álló palotát (a bazilikát) és a Teatro Olimpicót. Késő délelőtt indulás haza­felé, utazás a Mestre - Ljubljana - Maribor - Tornyi­szent­mik­lós - Nagy­kanizsa - Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

* Az aug. 25-i csoportnál a szállodákat fordított sorrendben tudtuk foglalni, ezért a programokat is eltérő sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap:
Padova

2. nap:
Milánó, Comói-tó, Como

3. nap:
Maggiore-tó, Borromeo-szigetek, (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa

4. nap:
Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó

5. nap:
Bergamo, Iseói-tó

6. nap:
Verona, Mantova

7. nap:
Garda-tó (Sirmione, panoráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)

8. nap:
Vicenza

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben

Képgaléria
Fakultatív programlehetőségek

Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó: A Maggiore-tó bizonyos pontjairól tiszta időben kivá­lóan látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca (leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lába­inál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén. A következő programunk az Orta-tó. A romantikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legel­ra­ga­dóbb termé­szeti csodá­jának tartják. Is­mer­ke­dés a félszi­geten fekvő, kö­zép­ko­ri hangu­latú Orta San Giulio város­kával, le­he­tő­ség áthajózni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazi­lika talál­ható.

A fakultatív program ára: 5 900 Ft + esetleges belépő­díjak (garantált indulás).


Szálloda leírás

Hotel 3***-4****

Ellátás: büféreggeli. Felár ellenében fakultatív félpanzió: 29 900 Ft - 7 vacsora.

Részvételi díjak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek. (Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlop szürke, a többi oszlop pedig fekete háttérszínű.)

indulási időpontok:

2015-09-10

időtartam: 7 éjszaka
indulási időpontok:

2015-09-27

időtartam: 7 éjszaka
Hotel 3***-4****
Részvételi díj128 800 Ft/fő123 900 Ft/fő
Egyágyas felár40 500 Ft/fő40 500 Ft/fő
Félpanzió29 900 Ft/fő29 900 Ft/fő
Fakultatív programok
Macugnaga-Monte Rosa5 900 Ft/fő5 900 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás560 Ft/fő/nap560 Ft/fő/nap


Az ár tartalmazza:
 • autóbuszos utazást
 • 7 éjszakai szállást reggelivel
 • útlemondási biztosítást
 • felsorolt programokat
 • idegenvezetést

Az ár nem tartalmazza:
 • fakultatív programot
 • BBP biztosítást
 • belépődíjakat
 • hajójegyeket
 • olaszországi idegenforgalmi adót - helyszínen fizetendő kb. 3 EUR


Kiegészítő információk

3. ágy kedvezménye: 24 500 Ft

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata).

Szállás: 3+1 éjszaka Verona kör­nyé­kén egy szép 4****-os szál­lo­dá­ban, 3 éjszaka a Maggiore-tónál egy szép fekvésű, kellemes 3***-os szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Autóbuszos felszállási lehetőségek:
 • Budapest: 6:00 - Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
 • Székesfehérvár: 7:00 - Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
 • Siófok: 7:40 - OMV kútnál a McDonald's-nál
 • Nagykanizsa: 8:50 - MOL benzinkút a 7-es út mellett


Belépődíjak a programhoz:
 • Borromeo-szigetek: hajókirándulás: 9,50 EUR
 • Borromeo kastély: 12 EUR
 • Orta: áthajózás a szigetre: 4 EUR
 • Bergamo: sikló: 2,30 EUR
 • lift a várostoronyba: 3 EUR
 • Iseói-tó: hajókirándulás: 9 EUR
 • Verona: belépő 3 templomba: 5 EUR
 • Mantova: Hercegi Palota: 6,50 EUR
 • Malcesine: vár: 6 EUR
 • komp Limonéba és vissza: 10,60 EUR
 • Vicenza: Teatro Olimpico: 12 EUR


Az árak tájékoztató jellegűek.

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Olaszországi idegenforgalmi adó: 2012-ben Olaszország legtöbb településén bevezetésre került a szállodahasználathoz kapcsolódó ún. ide­gen­for­galmi adó, melynek mértéke 1-2 euró/éj utasonként, és minden esetben a hely­szí­nen fizetendő. Elő­for­dul­hat eset­leg, hogy 2015-ben az adót további olasz településeken is kivetik.

Az egyes utazásoknál egy körülbelüli összeget adtunk meg (tájékoztató jelleggel). A helyszínen euró­ban fizetendő adó pontos összegét a cso­por­tok indulása előtt küldött utastájékoztató le­vél­ben fogjuk megadni. Megértésüket kö­szön­jük!
   találati lista    előző ajánlat következő ajánlat